Zoeken en

Denktank

FilmForward is ook een plek waar de ontwikkelingen in de AV-sector -en daarbuiten- zélf onderwerp van reflectie zijn.
Enerzijds om de curriculumvorming en programma’s in alle geledingen zo flexibel en up to date mogelijk te houden. Anderzijds ook om te kunnen anticiperen op de gevolgen die technologische en culturele ontwikkelingen op termijn kunnen hebben voor de film en audiovisuele mediawereld in de breedste zin.

Hierbij valt te denken aan ontwikkelingen op het gebied van virtual reality en artificiële intelligentie, maar ook aan vragen rondom mediagebruik en de gevolgen daarvan voor de manieren waarop onze samenlevingen functioneren. Evenals aan vragen rondom inclusiviteit, representatie, duurzaamheid, veiligheid en de anticipatie op veranderingen in de productie- en vertoningsketen.
FilmForward organiseert daarvoor rondetafelgesprekken met experts, die gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengt, de activiteiten van de instelling ondervraagt en die in een bredere context kadert, en zijn bevindingen presenteert.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief:

Home