Hasse van Nunen

Hasse van Nunen is documentaireproducent binnen haar eigen bedrijf Een van de jongens (dat ze samen heeft met Renko Douze)In samenwerking met eigenzinnige makers met sterke visies, produceert ze betekenisvolle en artistiek hoogwaardige documentaires.
Vanuit die hoedanigheid voelde zij jaren geleden een sterke behoefte de maatschappij meer te doen opschudden met de documentaires die zij produceerde. En dus richtte zij, samen met Bernadette Kuiper, de Impact Academy (inmiddels 
Impact Makers) op; een sectorbrede samenwerking tussen fondsen, NPO, omroepen, producenten en documentairemakers om meer teweeg te brengen in de maatschappij met documentaires. Dit leverde een aantal nieuwe financieringsmogelijkheden op voor impacttrajecten en het introduceerde een voor Nederland tot dan toe nog onbekend vak, die van impactproducent.
Ondertussen is ze zelf ook aan het werk als impactproducent (naast dat ze nog steeds films produceert). Haar grootste succes tot nu toe is de impactcampagne rondom 
de documentaireserie Klassen.

Hasse van Nunen is spreker tijdens de Vrijplaats 2022. 

Foto: Jean Counet

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ideeënbus

Deel je idee met ons!

Ideeënbus

Deel je idee met ons!

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief