Zoeken en

FilmForward op NFF Talentplein

Op maandag 25 september organiseerde FilmForward tijdens de Talentdag van het het Nederlands Film Festival twee rondetafelgesprekken om ervaringen en ideeën uit te wisselen. FilmForward is aanjager, aanbieder en verbinder van talentontwikkeling en heeft als opdracht het aanbod van talentontwikkeling in kaart te brengen, met elkaar te verbinden en beter op de praktijk te laten aansluiten.

Bij de rondetafel met de verschillende talentontwikkelingstrajecten werd besproken wat de ideeën zijn over het ideale landschap van talentontwikkeling. Op welke manier we ons aanbod in kaart kunnen brengen, zodat het voor iedereen het beste werkt. En hoe we het aanbod beter op elkaar aan kunnen laten sluiten, zodat we elkaar kunnen versterken en talent kan doorgroeien aan de hand van de verschillende trajecten. Naar aanleiding van dit gesprek is FilmForward bezig met het verzamelen van de verschillende ideeen voor de uitwerking van een routekaart.

Bij de rondetafel met AV-opleidingen gingen we in gesprek met studieleiders over de manieren om de aansluiting op de arbeidsmarkt te verbeteren na het afronden van een opleiding. Besproken werden de ervaringen en ideeën van de opleiders hierover en wat de mogelijkheden zijn voor een gezamenlijk aanpak in de vorm van aanbod en ontmoetingen. Het gesprek heeft hier veel inzicht gegeven. FilmForward blijft in gesprek over vervolgstappen met de academies en de mogelijkheden voor het organiseren van netwerkevents voor en met studenten.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief:

Home