Follow-up Rondetafelgesprekken

In april organiseerde FilmForward inspirerende brainstormsessies met diverse professionals om de behoeften op het gebied van training en workshops te verkennen. Tijdens deze sessies werd uitvoerig besproken hoe de verschillende beroepsgroepen zich verder kunnen ontwikkelen en welke rol FilmForward kan spelen bij het bieden van ondersteuning. Aanwezig waren vertegenwoordigers uit uiteenlopende disciplines, waaronder camera, opnameleiding, grip, setgeluid, regieassistentie, montage, sound design, postproductie, muziek, haar- en make-up, en kostuum. Er werd eveneens uitgebreid gediscussieerd over de verbetering van de samenwerking tussen deze disciplines. Onderwerpen als innovatie, veiligheid, duurzaamheid, inclusie, communicatie en bedrijfsvoering werden aangesneden.

Op basis van de ontvangen feedback is FilmForward aan de slag gegaan met de ontwikkeling van workshops en bijeenkomsten:

  • Begin juni werd een zeer succesvolle workshop genaamd “Fuzzlecheck” georganiseerd. Meer dan 60 First en Second AD’s, uitvoerend producenten en productieleiders maakten kennis met het interactieve en gebruiksvriendelijke planningsprogramma Fuzzlecheck.
  • Binnenkort gaat FilmForward een rondetafelgesprek houden met crewleden en producenten over veiligheid en grensoverschrijdend gedrag, waarbij ze ervaringen, ideeën en wensen verzamelen om de werkwijze te verbeteren.
  • Verder worden er voor het najaar masterclasses georganiseerd over juridische zaken (rechten, clearance en contracten), evenals een masterclass gericht op budgettering. Tevens staan er interdisciplinaire masterclasses over postproductie, camera en belichting voor de donkere huid op de agenda.

Uit de ontvangen feedback bleek tevens de wens dat FilmForward fungeert als een centrale spil op het gebied van training voor AV-professionals. Naast het ontwikkelen van eigen aanbod, wordt ook bestaand aanbod van vakverenigingen en brancheorganisaties zichtbaar gemaakt. Daarnaast faciliteert FilmForward de communicatie tussen de verschillende disciplines en onderhoudt contacten met opleidingsinstituten, om zo de uitwisseling van kennis en innovaties tussen vakgebieden te bevorderen.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ideeënbus

Deel je idee met ons!

Ideeënbus

Deel je idee met ons!

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief