Focustafels

Als ophaler en verbinder brengt FilmForward regelmatig professionals en organisaties in de AV-sector samen en inventariseert waar wensen voor en behoeften aan vernieuwing liggen.

De sessies, bijeenkomsten en rondetafelgesprekken hebben bij FilmForward altijd als doel om er een activiteit aan te koppelen waarmee de sector kan worden versterkt en verbeterd. Daarom wordt de feedback die wordt opgehaald, altijd teruggekoppeld naar de betrokken partijen, en wordt vervolgens met hen gekeken naar een mogelijke follow-up in de vorm van een workshop of een vervolgbijeenkomst.

In 2023 zijn de volgende Focustafels georganiseerd:

  • Focustafels Crew, brainstormsessies met diverse professionals over hoe de verschillende beroepsgroepen zich verder kunnen ontwikkelen en wat daarvoor nodig is.
  • Focustafels Talent, rondetafel- en gesprekken met diverse talentontwikkelingstrajecten over het ideale landschap van talentontwikkeling, en met AV-opleidingen en studieleiders over manieren om de aansluiting op de arbeidsmarkt na het afronden van een opleiding te verbeteren.
  • Grensoverschrijdend gedrag, brainstormsessie met cast- en crewleden en producenten over het aanpakken van grensoverschrijdend gedrag.
  • Regie-assistentie, bijeenkomst over het vakgebied regie-assistentie ter versterking van de samenwerking tussen first AD’s, opnameleiders, regie-assistenten en scriptcontinuïteit.

De Focustafels Crew hebben geleid tot diverse workshops (gerealiseerd en/of in ontwikkeling), zoals een workshop postproductie en een crash course over juridische zaken. De brainstormsessie over grensoverschrijdend gedrag heeft geleid tot een workshop voor geluidsmensen en acteurs over communicatie en samenwerking. De Focustafels Talent hebben geleid tot een betere communicatie tussen de verschillende talentontwikkelingstrajecten en ideeën voor een betere samenwerking tussen de AV-opleidingen.

Heb je een idee voor een Focustafel? Laat het ons weten.

Ideeënbus

Deel je idee met ons!

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ideeënbus

Deel je idee met ons!

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief