Bestuur

Gwen Maduro

Ido Abram

Jie-Ming Chung

Laurette Schillings

FilmForward hanteert een model met een stichtingsbestuur en een directie. Het huidige bestuur is in 2023 aangetreden en wordt gevormd door:

  • Laurette Schillings – voorzitter producent Topkapi Films, oprichter Film For Future, bestuurslid Nederlands Film Festival
  • Jie-Ming Chung – penningmeester co-founder Terra Media, bestuurslid Pan Asian Collective
  • Ido Abram – secretaris oud-directeur SEE NL, oud-adjunct-directeur Eye Filmmuseum, bestuurslid GROM, raad van toezicht Cinema De Vlugt, bestuurslid ACE Producers
  • Gwen Maduro – lid co-founder Solid Base Management, bestuurslid GROM.
In samenstelling waarborgt het bestuur diversiteit, het kent een brede expertise in het culturele veld en heeft een sterke affiniteit met de film- en AV-sector. In 2024 zal een vijfde bestuurslid worden aangetrokken om het bestuur zowel qua achtergrond als kennis en expertise verder te verbreden. Ook zal een gefaseerd rooster van aftreden worden opgesteld, om bestuurlijke continuïteit te garanderen, waarbij een maximale zittingstermijn van vier jaar met mogelijkheid tot verlenging van nog eens vier jaar in acht zal worden genomen. Bij de benoeming van nieuwe bestuursleden houden we rekening met de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. Het bestuur komt minimaal vier keer per jaar bijeen en vergadert met de directeur aan de hand van een vaste agenda, met daarop beleid, personeel en organisatie, financiën en risicomanagement als vaste punten.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ideeënbus

Deel je idee met ons!

Ideeënbus

Deel je idee met ons!

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief