en

Vrijplaats 2020: de nieuwe wildernis

De eerste editie van Vrijplaats staat in het teken van ‘De nieuwe wildernis’. Die nieuwe wildernis is alles wat zich voorbij de grenzen bevindt van hoe filmische verhalen en av-producties momenteel worden bedacht en geproduceerd. Dat is een wereld die in rap tempo verandert en evolueert.
Technologische ontwikkelingen, klimaatverandering, sociale kwesties, vragen rondom diversiteit, inclusie en representatie, evenals de huidige coronacrisis brengen dit nog verder in een stroomversnelling. Is de toekomst digitaal, online, virtueel, blended? En wat voor gevolgen heeft dat voor wat wij realistisch, werkelijk, waar en authentiek noemen?
Via gezamenlijke seminars en masterclasses gaan we op avontuur in die nieuwe wildernis en op zoek naar de toekomst van verhalen vertellen voor alle schermen.

Home