Marit van den Elshout nieuwe directeur FilmForward

Marit van den Elshout is door het bestuur van FilmForward benoemd als nieuwe directeur. Met ingang van 1 september 2022 neemt zij de taken over van kwartiermakers Dana Linssen en Joost de Vries. Met haar nationale en internationale netwerk en vernieuwende visie op talentontwikkeling zal ze de verdere koers bepalen voor de nieuwe netwerkinstelling en expertisecentrum voor talentontwikkeling in de Nederlandse film- en av-sector.

Momenteel is Marit van den Elshout head of studies bij de New Producers Academy, het nieuw opgerichte opleidingstraject voor producenten met een diverse achtergrond in Rotterdam. Marit blijft nog tot september betrokken bij de NPA om het programma te helpen vormgeven en zal ook daarna vanuit FilmForward haar netwerk en kennis aanbieden aan de NPA Fellows.

Marit was van 2006 tot begin dit jaar hoofd van de IFFR Pro-afdeling van International Film Festival Rotterdam en maakte deel uit van verschillende selectiecommissies, waaronder die van het Rotterdams Mediafonds en het Nederlands Filmfonds. Ze volgde de EAVE Producer’s Workshop in 2009, heeft in verschillende jury’s voor projectmarkten gezeten en is lid van de European Film Academy.

FilmForward is een netwerkinstelling en expertisecentrum voor talentontwikkeling in de Nederlandse film- en av-sector. De organisatie is in 2020 gestart als een sectorbreed gedragen initiatief om in Nederland voor de film- en audiovisuele industrie een kruispunt te creëren waar alle initiatieven op het gebied van talent- en skills-ontwikkeling bij elkaar kunnen komen. FilmForward richt zich daarbij op de duurzame ontwikkeling van kennis en vaardigheden voor alle professioneel werkende makers in de film- en audiovisuele sector waarbij innovatie, diversiteit en inclusie centraal staan. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de fondsen, festivals, vakopleidingen, beroeps- en brancheverenigingen, omroepen en streamingsdiensten en met Eye Filmmuseum. FilmForward maakt tevens deel uit van het Screen Talent NL-netwerk voor talent in de regio.

De afgelopen twee jaar hebben kwartiermakers Dana Linssen en Joost de Vries Filmforward op de rails gezet, waarbij ze samen met het bestuur en de stakeholders een inhoudelijk activiteitenprogramma hebben ontwikkeld, de inrichting van de organisatie hebben vormgegeven, inclusief de ontwikkeling van een governance model en een strategisch beleidsplan hebben opgesteld. Marit van den Elshout zal vanaf september het werk van de twee kwartiermakers overnemen.

Marit van den Elshout: “De Nederlandse film- en televisie-industrie is enorm in beweging. Er liggen uitdagingen, maar zeker zoveel kansen om deze verder te professionaliseren en haar diverser en inclusiever te maken. FilmForward speelt een belangrijke verbindende rol tussen alle mooie initiatieven die er op het moment al zijn en zal proberen aan te vullen wat nog ontbreekt. Ik vind het een eer en uitdaging om verder te bouwen op wat Dana Linssen, Joost de Vries en het huidige FilmForward team de afgelopen twee jaar hebben neergezet. En om een vast en divers team samen te stellen dat van FilmForward een volwaardig kenniscentrum gaat maken, dat bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van het film- en televisietalent in Nederland op alle niveaus en daarmee aan de toekomst van de Nederlandse av-industrie.”

Ernestine Comvalius, voorzitter bestuur: “Wij zijn onder de indruk van de heldere manier waarop Marit in onze gesprekken de stappen heeft geschetst die nu moeten worden gezet om vanuit de pilotfase van FilmForward uit te groeien tot dé netwerkinstelling die kan bijdragen aan een meer innovatieve, inclusieve en diverse manier van talentontwikkeling voor alle working professionals in film en audiovisuele media in Nederland.”

Dana Linssen en Joost de Vries, kwartiermakers: “Marit kennen we als een gedreven netwerker die goed luistert naar wat er in de sector speelt. Haar internationale ervaring zal beslist bijdragen de talentontwikkeling in Nederland op een hoger plan te tillen.”

 

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ideeënbus

Deel je idee met ons!

Ideeënbus

Deel je idee met ons!

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief