Vrijplaats 2021: Positionality

De tweede editie van de Vrijplaats heeft als thema ‘Positionality’. Positionality is een begrip uit de sociale en culturele antropologie dat inzichtelijk maakt hoe kennis van je eigen achtergronden en tradities invloed heeft op de mensen met wie je werkt en communiceert. Deze positionaliteit is het gevolg van een groot aantal factoren: waar je bent geboren, in welk land of welke cultuur, in welke sociale achtergrond, welke moderne en historische en (neo)koloniale context.

Positionaliteit is een relationeel begrip. Het gaat altijd om de relaties die je op persoonlijk of professioneel vlak hebt of aangaat. Inzicht daarin geeft kennis over de manier waarop we de wereld zien en begrijpen, hoe we interacteren met anderen en de wereld om ons heen. Dat alles is namelijk een gevolg van onze waarden, wereldbeeld, en eigen context in tijd en ruimte.

Via de links hieronder kan je meer lezen over de deelnemers en experts van de Vrijplaats 2021.

Impressie

DASARTS-methode

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ideeënbus

Deel je idee met ons!

Ideeënbus

Deel je idee met ons!

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief